İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz ve 20 milletvekili tarafından TBMM’ye getirilen kanun teklifine bakıldığında kamu kurum ve kuruluşları ile KİT ve belediyelerde kadro bekleyen taşeronların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve işçilere kadro verilmesi istendi.

Kanun teklifini hazırlayan Kocamaz, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli milletvekilleri, devlette kadrolu personelin yerini yavaş yavaş sözleşmeli ve taşeron personel almaya ve taşeron eleman istihdamı yeniden yaygınlaşmaya başlamıştır. Atamalarda ve işe alımlarda liyakat kavramı tamamen ortadan kalkmıştır.

Kamuda aynı yerde aynı işi yapan 3 kişiden birisi taşeron, birisi sözleşmeli ve diğeri de kadrolu olarak çalışmaktadır. Aynı işi
yapmalarına rağmen her 3’ünün de maaşları ve sosyal hakları birbirinden farklı hâle gelmiştir. Bunun yanında vergi dilimleri
yükselmiş, çalışanlar için vergi yükü iyice ağırlaşmıştır. Sendikasız ve kadrosuz çalışan sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu
durum ve maaş farklılıkları ülkemizde iş barışını tamamen ortadan kaldırmıştır. Ülkemizde aralarında KİT’lerin de bulunduğu
yaklaşık 69 kurumda görev yapan taşeronlar kadroya geçebilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisinde kendileri için yeni bir
düzenleme yapılması konusunda talepte bulunmaktadırlar. Hepinizin bildiği gibi 2018 yılında taşerondan kadroya geçiş konusunda
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle düzenlemeye gidilerek kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler başta olmak üzere,
KİT’lerde görev yapan yaklaşık 900 bin taşerona belediye şirketlerinde kadro verilmiş ve böylece Türkiye’de taşeronlaşmaya son
verilmişti. 2018 yılında yapılan düzenlemede 696 sayılı KHK’de kapsam dışı yapılan kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhane,
temizlik, güvenlik, bilgi işlem, laboratuvar bölümlerinde çalışan taşeronlar, KİT’lerde taşeron olarak görev yapan işçiler ve belediye
çalışanı taşeronların bir kısmına kadro verilmemiş ve binlerce taşeron personel bugüne kadar mağdur edilmiştir. Hizmet alım
sözleşmesine göre istihdam edilen bazı taşeronlar kadro konusunda kapsam dışı bırakılmış, 2018 yılında kadro verilmeyen
taşeron işçilere geçen yıllar içerisinde her geçen gün yenileri eklenmeye başlanmıştır. Şoförler, zabıtalar kısacası her meslek
grubundan vatandaşımız kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron olarak çalışmaya başlamıştır. Aile hekimlikleri bünyesinde
kadrosuz bir şekilde çalışan personel de Hükûmetten kadro beklemektedir. Belediye şirket işçileri ve geçici işçi kadrolarına atanan,
ayrıca işlerine son verilen belediye işçileri ile KİT’ler, özel bütçeli kuruluşlar, çağrı merkezleri, hastane, bilgi işlem birimlerinde
görev yapan ve kadroya alınmayan işçilerin mağduriyeti hâlen sürmektedir.

Taşerondan kadroya geçemeyen personele de seçim öncesi dönemin Çalışma Bakanı tarafından kadro sözü verilmiştir.
Taşeronlara verilen bu söz ne yazık ki Hükûmet tarafından bugüne kadar yerine getirilmemiştir. Ülkemizde kadrolar bu dönemde
ne yazık ki hep seçimden seçime verilmeye başlanmıştır. Hükûmet her şeyden önce bu uygulamadan vazgeçmelidir. Kadro
geciktikçe taşeron işçilerin sorunları ve mağduriyetleri de artmaktadır. Taşeronlar seçim öncesi kendilerine Hükûmet tarafından
verilen kadro konusundaki sözlerin tutulmasını talep etmektedir. Başta Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Hükûmetin
belediye şirketlerinde kadro verdiği işçilerden bir kısmının işine maalesef son verilmiştir. Sadece siyasi saiklerle işten çıkarılmış bu
işçiler de yeniden işe başlatılmalı, mağduriyetleri giderilmelidir.

Ayrıca, bugün demokrasinin ilk halkası muhtarlarımızın günü. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyor, cümlesine sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Bu vesileyle Meclis araştırması önergemizin kabulünü yüce Meclisten talep ediyor, heyetinizi saygıyla selamlıyorum.” dedi.