LİDER VE LİDERLİK: SOSYO PSİKOLOJİK BİR YAKLAŞIM « Manşet Mersin | Mersin Haber Sitesi

SON DAKİKA
Mersin Büyükşehir BelediyesiMersin Büyükşehir Belediyesi mbbu

LİDER VE LİDERLİK: SOSYO PSİKOLOJİK BİR YAKLAŞIM

Bu haber 09 Kasım 2020 - 14:30 'de eklendi ve 69 kez görüntülendi.

Liderlik ve Karizma
Liderlik konusu her zaman insanoğlunun ilgisini çekmiş, gündeminde olmuş, belleğini meşgul etmiş, eylem ve söylemlerini şu ya da bu şekilde etkilemiştir. Peki nedir liderlik ve lider kimdir? Öncelikle kısa bir tanım verebiliriz liderlik için. Liderlik, kısaca etkilemektir. Lider ise başkalarının gücünü kullanarak sonuca ulaşan kişidir. Burada iki nokta öne çıkıyor, liderlik için başkaları olacak ve lider onların gücünü kullanarak hedeflediği şey/yer neyse ona ulaşacak. Zaten lider olacaksa liderlik edeceği bir kitle, grup diğer insanlar da olacak.

Bir de karizma var. Genellikle lider ile karizma karıştırılıyor ve ikisi bir madalyonun iki yüzü gibi ayrılmazmış gibi anlatılıyor. Oysa her lider karizmatik olmayabilir, her karizma kişi de lider olmayabilir. Karizma görünüştür, karizmatik kişi görünüşü ile başkalarını etkileyen kişidir. Kaldı ki karizması olup da lider özellikleri olmayan biri sırf karizmatik özelliği ile öne çıkıp lider olmaya soyunduğu taktirde liderliğini yaptığı kitleyi felakete sürükleyebilir. Çünkü tek başına karizma yönetip yönlendirmeye yetmez.

Lider ve Yönetici Farkı Nedir?

Peki yönetici ile lider arasında fark var mı? Daha sonra anlatacağımız gibi önemli farklar var ikisi arasında. En basiti şudur: Lider doğru işi yapar, yönetici ise kendisine verilen işi doğru yapar. Her lider doğası gereği yönetici de olabilir ama her yönetici lider olamaz. Liderin kimi özelliklerine baktığımızda şunları görürüz. Bir kere lider neyi yapıp neyi yapmayacağını bilir; lider yaratıcıdır, sorgulayıcıdır, motive edicidir, ekip kurandır. Lider cesurdur, kararlıdır.

Bu özellikleri taşıyan biri ister istemez fark edilme arzusu taşır, daha doğrusu lider fark edilme arzusu taşımalıdır. Ayrıca gerekli cesaretle birlikte enerjik de olmalıdır. İlginç bir nokta da şudur; başarıları genellikle kişilikteki aşırılıklar nedeniyle gerçekleşir. Bu yüzden başarılı olma hırsına sahip olmalı ve bunun motivasyonu ile hedefe ulaşmak için çaba göstermeli, çalışkan olmalı, gurura kapılmamalı, hatalarını kabul edip onlardan der çıkarabilmelidir.

İyi Bir Lider Nasıl Olur?

Ayrıca başarıya ulaşmak için risk alabilen, takım çalışmasına önem veren, her şart altında sakin kalabilen kişidir lider. İyi bir lider bütün yetkileri kendinde toplamaz ekibine de yetki ve sorumluluk verir. İyi bir lider övülmekten, yalakalıktan hoşlanmaz, alçak gönüllüdür.
Liderliğin bir hedefi gerçekleştirmek için başkalarının gayretlerini en üst seviyeye çıkararak hedefe götürmek olduğunu söylemiştim. Bunu sosyal ilişkileri kullanarak ve kişileri motive ederek yapar. Liderlik atanmayla değil, hakkıyla elde edilen bir şeydir. Zor olmasına rağmen herkes lider olmak ister, ama herkes lider olamaz. İnsanlar genellikle iki sebepten dolayı lider olmak ister: 1) Güç, prestij, statü elde etmek için 2) Başkalarına faydalı olmak için.
Lider yol yürürken hata yapabilir. Hatası olmayan lider olmaz. Bir liderin eksiklikleri olabilir, hatta zayıf noktaları da olabilir; yeter ki bunlar ölümcül olmasın. Hatasını gördükten sonra ondan geri dönsün, telafi etmesini bilsin. Bunla beraber İyi bir lider olmak için sahip olunması gereken en önemli özellik başarılı olmaktır.

Lider ve Başarı İlişkisi Nedir?

Evet, her şeyden önce lider başarılı olmalı, başarının ölçüsü ise hedeflediklerini gerçekleştirmek ya da hedeflediği yere ulaşmaktır. Bunu üç şeyle yapabilir:
1. Yapısal sistemler kurarak; yani liderin bir stratejisi, bir yol haritası olacak. (Bir kurt sürüsünün lideri bile sürüyü yönlendirirken bir saldırı halinde yok olmamak için bir sistem kurar. Zayıfları öne güçlüleri yana ve arkaya dizmek gibi)
2. Lider çatışmaları önler ya da çözer. Liderliğin olduğu her yerde (yönettiği toplum, grup, kurum, siyasi partide) çatışma mutlaka olur. Bu kurum ve topluluklarda birbiriyle uyuşmayan birçok iç ve dış etken vardır. Bunlar ister istemez çatışmalara yol açar. Liderin mahareti çatışmaları önlemek ya da çözmek veyahut yönetmektir. Bunun için liderin açık ve anlaşılır olması, en önemlisi de adil olması gerekir.
3.Liderin üçüncü özelliği ya da görevi de hedefi gerçekleştirmek için ilham verici bir ortam oluşturmaktır. Bunun için sahiplendiği bir davası olmalı. Örneğin iktidarı değiştirmek, statükoyu kırmak, değişimi sağlamak, yenilik getirmek gibi.

Beyin ve Lider İlişkisi Nasıldır?

Başarıyı belirleyen motivasyondur bu da kurduğunuz yapısal sisteme bağlıdır.
Şimdi burada beynimizin nasıl çalıştığına bir bakalım: İnsan beyni üç kısımdan oluşur. En altta sürüngen beyni yer alıyor, onun bir üstünde memeli beyni var onun da üstünde insan beyni (korteks dediğimiz parça) yer alıyor. Alt tarafta amigdala denilen, badem büyüklüğünde ve bademe benzediği için bu ismin verdiği küçük bir kısım var. Bu kısım insanın duygularını yönetir ve hafızaya kaydeder. Bir olay olduğunda amigdala harekete geçer, eğer olay belli bir seviyeyi geçerse korteksi kaptır, rasyonel davranmayı azaltmaya çalışır, olayı hasır altı eder. Yani bir çeşit görmezden gelir. İşte bu üç beynin liderde çalışma ve çatışma biçimleri de çok önemli.

LİDER İLE YÖNETİCİ
Daha önce belirttiğim gibi lider ile yönetici, liderlik ile yöneticilik aynı şey değildir. Herkes yönetici olabilir ama herkes lider olamaz. Farklara bakalım:
Lider stratejiyi belirleyen kişi ise yönetici o yolu yürümek için taktikleri uygulayan kişidir. Lider birçok iş içinde doğru olanı seçebilen, yönetici ise ona verilen işi doğru yapabilen kişidir. Lider özgündür, adınızı bilir ve uzun vadeli düşünür; yönetici unvanınızı bilir, kısa vadeli düşünür.
Yönetici genellikle yürüyün der; lider yürüyelim der. Yönetici neden olmazı anlatır; lider ise neden oluru anlatır, ikna eder kalpleri kazanır. Lider iyi niyetle hareket ederken yönetici kudrete bel bağlar. Lider neyin hatalı olduğunu gösterirken, yönetici kimin hatalı olduğunu gösterir. Lider saygıyı hak eder yönetici saygı görmek ister.

Lider Yönetici ve Gelecekteki Durum

“Lider yönetici” de olabilir, bu kişilerin şu özellikleri vardır: Grubu yüksek derecede etkiler, coşku ve sinerji yaratır, hedefler koyar, risk yüklenir, duygulara hitap eder, rol model olur. Takım odaklıdır, biz der, yeniliğe açıktır ve olayların önündedir. Radikal kararlar verir, çok yönlü bakışa sahiptir, kararlıdır, sorun çözme becerisi vardır ve gelecek odaklıdır.

Çağ değişiyor, liderlik özellikleri de. Gelecekteki lider(ler)de beklenen özellikler ise şunlardır: Kavramsal düşünme yeteneğine sahip olma, eleştiriye açık olma, örgüt kültürü ile uyumlu olma, karakter olarak güven verici olma, gelişmiş öğrenme yeteceğine sahip olma, karmaşık konuları çözmede usta olmak ve sonuç odaklı olmadır.

Etkili Liderlik Nasıl Olmalı?

Etkili liderlikte öne çıkan kişisel özelliklere gelince, onlar da şöyle sıralanabilir: Coşkulu olma, alçak gönüllü olma, sevecen ve cana yakın olma, açık sözlü olma, hırslı olma, cesaretli olma, istekli olmadır. Ayrıca bu tarz kişiler esnektir, hoşgörülüdür, özgüvene sahiptir, dürüsttür, adildir ve tutarlıdır. Yansıra bunlar yaratıcıdırlar, sıra dışıdırlar, bağımsızdırlar, zekidirler, özgün, kararlı ve sebatkardırlar.

Dolayısıyla lider doğrulmaz lider olunur diyebiliriz. Liderliğiniz ancak ekibiniz/ grubunuz tarafından benimsenirse kanıtlanmış olur.
Son olarak Soyolog Max Weber ile bitirelim. Weber’e göre üç çeşit liderlik ve dolayısıyla üç çeşit lider vardır: 1-Karizmatik lider(/lik), 2-Rasyonel lider(/lik), 3-Geleneksel lider(/lik).

Karizma, başkalarını etkileme gücüdür. Weber, “başkalarını hayran bırakan, ışık saçan ve etkileyen çekim gücü” olarak tarif eder karizmayı. Karizmatik liderler güçlü bir imaja ve etkili bir hitabet yeteneğine sahipler. Yüksek özgüvenleri vardır, vizyon sahibidirler, risk alırlar, kendilerini davaları için feda ederler.
Rasyonel liderlik çağımızda geçerli olandır. Akıl ve ekiple yönetip yönlendirir. Birçok başarılı siyasi lideri bu kategoriye koyabiliriz.
Geleneksel lider ise daha çok yazılı olmayan kurallara göre hareket eder. Etkili bir klan/Kızılderili ya da aşiret lideri gibi.

Umut ve Güven Şart!

Bir kişi 1)umut olabiliyorsa 2) güven duygusu yaratıyorsa 3) meraklı ve ilgiliyse liderlik potansiyeline sahip demektir. Umut, insanları yanınıza çeker, her başarı için umut etmek, hayal etmek en önemli motivasyondur. Güven, size umut bağlayarak gelmiş insanları yanınızda tutar, güven yaratamazsanız şüphe oluşur, şüphe ile yaklaşılan birisinin peşinden kimse gitmez. Merak ve ilgi ise umut ve güveni tazeler, pozitif bir tutum sağlar.

Lider kumaşına sahip kişiler bu yüzden umuda dönüşen ve güven duyulan kişidirler. Bunlar, kendilerinden ziyade öncülük ettikleri kitleyi ve edindiği “davayı” düşünürler. Lider daima diğerlerini dinler, onların kendi hikayelerini anlatmalarını sağlarlar. Anlamlı ve etkili konuşurlar, konuşurken beden dilini de kullanırlar. Çünkü başkalarını etkilemenin en etkili yolu iletişim kurmak ve etkili konuşabilmektedir.

Etkili İletişim Önemli!

İletişimde etkili olabilmek için beş temel unsur söz konusudur: Bunlar 1) kelimeler 2) iletişim tarzı, diksiyon 3) ses tonu 4) beden dili 5) yüz ifadesidir. Bu beş unsurun senkronize harmoni uyumu liderin etkileme gücünü artırır.

Liderin başkalarının gücüyle sonuca ulaştığını söylemiştik. Öncelikle o başkalarına umut olacak, onları yanına çekecek, sonra motive edip potansiyellerini ortaya çıkaracak ve nihayet onları hedefe yönlendirerek sonuca ulaşacaktır. Liderlik için dış görünüş (karizma) gerekli ama yeterli değildir. Kıvrak bir zekâ, yüksek organizasyon gücü ve üstün yönetme yeteneği de gerekir. Bunlar bir arada olmadığında liderin başarılı olma şansı yoktur.

Bu bağlamda çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. İki dağcı 1911 yolunda Güney Kutbu zirvesine çıkmak için, birbirinden habersiz, ekipleri ile birlikte aşağı yukarı aynı noktadan yola çıkarlar.

ÇARPICI BİR ÖRNEK: Scot ile Amundsen’in Hikayesi
Birinin adı Scot, diğeri Amundsen. Scot İngiliz, daha önce de Güney Kutbuna bir yolculuk yapmış ama zirveye çıkmadan geri dönmüş, yani yol ile ilgili tecrübesi var, bu yolculukta kendisine çok güveniyor ve ona dört kişi eşlik ediyor. Amundsen ise Norveçli bir dağcı, başka tırmanma deneyimleri var ama Güney Kutbuna ilk yolculuğu, işine sıkı sarılıyor ve iyi hazırlık yapıyor, ekibi toplam dört kişi.

Önce sonucu söyleyeyim sonra neden böyle olduğunu ve liderlik farklarını ve bir iş için liderin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyayım. Scot zirveye çok yaklaşıyor ama başaramıyor o ve beraberinde götürdüğü diğer dört kişi donarak ölüyor. Amundsen ise ekibiyle zirveye çıkıyor ve ekibini sağ salim geri getirmeyi başarıyor. Neden?

1-Amundsen bu yolculukta kurban alışkın kar köpeklerini kullanıyor.
Scot daha önceki bir yolculuğunda köpeklerle bir sorun yaşadığı için onlara karşı ön yargılı davranıyor, köpekler yerine o bölgeye mahsus bir çeşit at olan hayvanları ve daha o zaman yeni denenen kar motorları kullanıyor. Dolayısıyla geçmişte köpeklerle yaşadığı bir sorunu o güne taşıyarak ilk yanlışını yapıyor, ikircikli davranıyor. Kar motorları henüz o zaman tam olarak denenmediği halde onları kullanıyor, yetinmiyor bir de bir çeşit o bölgenin atlarından olan hayvanları kullanıyor. Amundsen ise her şeyden önce çok kararlı davranıyor, yüz yıllardır denenen her türlü soğuk koşula dayanıklı kar köpeklerini kullanıyor. Bu seçim bile liderlik farkını bariz biçimde ortaya koyuyor.

2-Amundsen ekibini işin ehli kişilerden seçiyor. Örneğin bir profesyonel köpek baskıcısı, iyi bir dağcı ve iaşeci vb. özellikleri olan insanlardan seçiyor. Kendini bu yolculuğa en iyi biçimde hazırlıyor. Scot ise ekibini kendi sosyal çevresinden eş dost arasından seçiyor. Kendini bu yolculuğa hazırlamak yerine daha çok yemeklere katılıyor, bağış toplamakla uğraşıyor, reklam yapmakla meşgul oluyor.

3- Amundsen çelik bir disipline sahip. Sürekli spor yapıyor, kondisyonunu koruyor; bunun için her gün 15 km yol yapıyor. Scot kendine güveniyor bu tarz şeyleri çok önemsemiyor; bunlara harcayacağı zamanı sosyal etkinliklere katılarak geçiriyor.

4-Amundsen yararlı paranoya dediğimiz tedbirli davranmayı elden hiç bırakmıyor. En kötü senaryoya göre hazırlık yapıyor. Eğer olmazsa ne yaparım, eğer öyle değil de böyle olursa (sözgelimi hava bozarsa, fırtına koparsa) ne yapmam lazım diyerek A, B, C senaryolarına göre hazırlık yapıyor. Bunun için giderken ve gelirken en kötü senaryoya göre kendini hazırlıyor; karda, fırtınada yolunu bulmak için uzun çubuklar dikiyor. Scot ise kendi tecrübelerine fazlasıyla güveniyor ya bu tedbirleri hiç almıyor ya da çok az alıyor.

5-Amundsen dengeye dayalı bir yaratıcılığı sonuna kadar kullanıyor. Scot ise gerekli tedbirleri almayı çok önemsemiyor, kendi tecrübe ve liderlik deneyimlerine ve kendi geçmiş başarılarına çok güveniyor. Oysa bir düşünürün dediği gibi, başarılı insanların en büyük laneti geçmiş başarılarıdır. Scot da geçmiş başarılarına çok güveniyor. Yaptım oldu, yaparsan gene olur, diye düşünüyor.
Sonuç; Scot ve ekibi donarak ölüyor, Amundsen ve ekibi hedefe ulaşıyor ve başarıyla sağ salim 99 gün sonra geri dönüyor.Bugün insanları bir araya getirebilen, farklılıkları birleştirebilen ve farklı olanları bir arada tutabilen ve yöneten liderlik makbuldür.

YÖNETİMDE LİDERLİK UNSURU
Liderliğin birçok tanımı yapılabilir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir.
• İnsanları ikna ederekonlara istediklerini yaptırabilme sanatıdır. Grup amaçlarını gönüllü olarak gerçekleştirmeleri için insanları etkileme sürecidir. G.Terry, 1960
• Sezgisel ve analitik düşünceyi tümüyle kullanarak yaratıcı olmaktır. C.Norris, 1990.
• İnsanları belli bir amacı gerçekleştirmek için uzmanlık, empati gibi önemli ve birbiriyle bütünleşen davranışlar sergileyerek etkileyebilmektir.W. Pganis, 1992.
• Amaç, kültür, strateji, temel kimlikler ve kritik süreçler gibi örgütü var eden ussal ve iyi düşünülmüş eylemleri yöneltmek, geleceği yaratmak ve ekip kurmaktır. G.R. Sullivan & M.V. Harper 1996
Bu tanımlardan özetle şu sonuçlara varmak olanaklıdır:
• Liderlik, yönetimle ilgili resmi yetki ve sorumluluktan daha fazlasını gerektiren bir etkileme sürecidir. Liderlik bir kişinin, sahip olduğu resmi yetkinin ötesinde daha yüksek düzeyde etki kullanarak, izleyicileri istediği yönde (amaçlar doğrultusunda) hareket etmeye yönlendirme sürecidir. Liderlik hedefleri gerçekleştirmek için bireyleri motive etme amaçlı etkileme girişimidir.

Bu Manada Lider Kimdir?

• Çeşitli etkileşim süreçleri ve güçlerini duruma göre bir denge içerisinde kullanarak, içinde bulunduğu gruptakileri kendi istediği yönde yönlendirme becerisi gösteren kişidir.
• Bireyleri ortamdan uzak olduğunda bile etkileyebilen kişidir.
• Başkalarının davranışlarından etkilenmekten daha çok başkalarının davranışını etkileyen kişidir?

Formal Yetki Açisindan Lider Türleri
• Formal lider: Yürütmüş olduğu görevle ilgili olarak makam yetkisi olan ve bu yetki ile birlikte diğer güç kaynaklarını dengeli bir biçimde kullanabilen lider yöneticidir.
• İnformal Lider: Herhangi bir makam yetkisi bulunmayan, ancak bireysel özellikleri vediğer güç kaynaklarını dengeli bir biçimde kullanarak birlikte olduğu kişileri istediği yönde hareket etmeye ikna eden liderdir.

Liderlikle İlgili Genel Özellikler
• Liderlik sadece formal örgütlere özgü bir süreç değildir.
• Liderlik sadece örgütlerin üst düzeylerinde bulunanlara özgü bir süreç değildir.
• Liderlik bir statü ya da konum değil, etkileşimin bir ürünüdür.
• Liderliğin yapısı önceden belirlenemez.
• Grupların benzersizliği farklı liderlik yapıları gerektirir.
• Bir bireyin grup içindeki liderliği, grubun ona ilişkin algısına bağlıdır.
• Grupların çoğunluğunda liderlik rolü oynayan birden fazla kişi vardır.
• Liderlik demokratik ya da otokratik olabilir ama asla “bırakınız yapsınlar”cı olamaz.

Liderliği Oluşturan Güçler
1. Makam Gücü-Yasal güç
2. Zorlayıcı güç
3. Ödül Gücü
4. Kişilik Gücü
5. Bilgi-uzmanlık Gücü

LİDER VE YÖNETİCİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR
Liderlik konusundaki başlıca yazarlardan birisi olan Warren Bennis, Yönetici ve Lider arasındaki başlıca farklılıkları şu şekilde belirtmektedir.
Yönetici;
• İdare eder.
• Olaylara dar açıdan bakar.
• Nasıl, Ne zaman sorularına cevap arar.
• Statükoyu korur.
• Verilen işi doğru yapar.
Lider ise;
• Yenilik Yapar.
• Olaylara geniş açıdan bakar.
• Ne, Niçin sorularına cevap arar.
• Statüko ile mücadele eder.
• Doğru işler yapar.
Lider ve yönetici(ler) arasındaki farklılıkları aşağıdaki açılardan da ele almak olanaklıdır:
• Yöneticilik örgütsel yapıyı kurmak, koruyup devam ettirmektir. Liderlik ise örgütsel kültürü oluşturup devam ettirmektir.
• Yöneticilik kontrolle ayakta kalır. Liderlik güven ilham ederek kendini geliştirir.
• Yöneticilik duygusal yoğunluğun az olmasını gerektirir. Liderlik diğer insanları anlamak, olayların ve hareketlerin anlamlarına duyarlı olmayı gerektirir
• Yöneticilik hedeflere ulaşmak için var olanla meşgul olmaktır. Liderlik ise arzulanan geleceğe
uygun bir vizyon yaratmaktır.
• Yöneticilerin öğrenmesi gerekenler örgüt tarafından öğretilir. Liderler ise örgüt içinde kendileri öğrenirler.

LİDERLİĞİ OLUŞTURAN UNSURLAR
Liderliği oluşturan unsurlar, liderin özellikleri, lider ve izleyici ilişkileri ve durumsal koşullardır. Bu üç öge arasındaki ilişkiyi aşağıdaki gibi şematize edebiliriz.
Özellikleri esas alarak lideri tanımlamaya çalışanlar, şu varsayımlardan hareket etmektedirler:
• Liderin sahip olduğu özellikler liderlik sürecinin etkinliğini belirleyen en önemli faktördür.
• Lider özellikleri itibariyle diğer grup üyelerinden farklıdır.
• Lider bazı özelliklere grup üyelerinden daha fazla sahiptir.
• Grup üyeleri arasında belirli özelliklere sahip kişiler önceden belirlenmesi durumunda grubun liderini belirlemek olanaklıdır.

BAŞARILI LİDERLERİN EN ÖENMLİ BAZI ÖZELLİKLERİ

Ahmet Özerahmetozer@hotmail.com

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
mersin web tasarım
mersin web tasarım
Halkalı escortBahçeşehir escortBakırköy escortprivat modelle berlinabu dhabi escortporno izleseks hikayelerisex hikayeleriTwiter link kısaltmakistanbul escortataşehir escortşişli escortmerter escortmaslak escorttaksim escortistanbul escortbeylikdüzü escort