MERSİN KUVAY-İ MİLLİYE TEŞKİLATI MÜFREZELER VE KOMUTANLARI

Akdeniz Kent Konseyi Başkanı ve Türk Dil Edebiyat Derneği Mersin Şube Başkanı,  Mersin Kent Tarihi Müzesi Sahibi Dr. Mustafa Erim, kent müzesinden Mersin Kuvay-i Milliye teşkilatı müfrezeler ve komutanları ile ilgili tarihi bilgiler paylaştı.

 

MERSİN GRUBU: Batıda Alata Çayı, Doğuda Deliçay – Karargâh Merkezi Elvanlı
Alsancak Müfrezesi: Osman Muzaffer Koçaşoğlu- Asteğmen Küçük Fahri- Mustafa Gönen
Buluklu Müfrezesi:Osman Heybetullah Tekeli
Süvari Müfrezesi: Milis Çerkez Süleyman Bey
Makinalı Tüfek Müfrezesi : Yedek Teğmenler Hamdi – Sakallı Fahri Dermancı- Başçavuş Şükrü Özlü
Emirler (Demirtaş) Müfrezesi: Ali Rıza Timurtaş – Başçavuş Vezir Yusuf (Şehit)
Hamzabeyli(Yılmaz) Müfrezesi: Şeref Genç-Yedek Teğmen Veli Mecdi (Karayakup)-Üsteğmen Hasan Ağa
Çopurlu Müfrezesi:Teğmen Hakkı Deniz- Asteğmenler Refik Deniz ve Yusuf Kenan Genç
Efrenk (Yavuz) Müfrezesi:Hüsnü Yıldırım (Arslanköy)-Hamdi Ongun- Hilmi Gök- Arap Yahya (Yalınayak)
Bozan (Gazi) Müfrezesi:Başçavuş Hasan Tahsin- Ahmet Çavuş (Keloluk)-Yedek Teğmen Takiddin Sanlı
Sahil (Çiftlik) Müfrezesi: Silifkeli Adil-Mehmet Ali Topçuoğlu (Alata)-Mehmet Rıfkı (Doğulu)
Iğdır Müfrezesi: Başçavuş Hüsnü

2-GRUP: A) TARSUS GRUBU: Batıda Deliçay Doğuda Tarsus Irmağı- Karargâh Merkezi: Karadiken Köyü
Bozkurt Müfrezesi :Ahmet Mithat Toroğlu – Yanparlı Muhsin .
Selçuk Müfrezesi : Adanalı Tevfik Bölgen (Genç İzzet)
Kayhan Müfrezesi: Ali Rıza Timurtaş -Teğmen Ahmet Bey
Tozkoparan Müfrezesi: Veli Haşim Çiftçi- Yedek Teğmenler Abdülkerim-Kilisli Abdullah (Şehit)
Gökbayrak Müfrezesi : Galip Tekin (Görevden Alındı)- Yüzbaşı Emin Semre Dolunay- Teğmen Cemil Özden
Süvari Müfrezesi :İsmail Safa Çiftçi
Tarsus Gençler Müfrezesi: Lütfi Oğuzcan – Nazım Vecdi İlteray –Mahmut Aysan
Çeliktaş Müfrezesi : Molla Kerim Çeliktaş (Şehit) – Hamami Ahmet- Kösebalcılı Mehmet Efendi
Demirbaş Müfrezesi: Kozanlı Mustafa Nail (Şehit) – Yedek Teğmen Ömer Nazım Çiftçi
Baltalı Müfrezesi : Sadık Baltalı
Çakıt Müfrezesi : Rıfat Uslu
Kumdere Müfrezesi: Mehmet Ağa
Karabomba Müfrezesi : Üsteğmen Hasan Fehmi Akıncı (Kara Afet)

KAVAKLIHAN GRUBU: Tarsus Berdan Irmağının Doğusu
Göçüklü Karahacı Müfrezesi: Karahacı
Bucaklı Hasan Ağa Müfrezesi: Hasan Ağa
Tekelioğlu Müfrezesi : Yanıkkışlalı Mustafa Ağa
Polatlı Müfrezesi: Emin Polat –Fettah ağa
Urgankıranlı Molla İzzet Müfrezesi: Molla İzzet
İncirgedikli Derviş Ağa Müfrezesi: Derviş Ağa (Gülerci)
Aktaşlı Ali Ağa Müfrezesi: Ali Ağa
Kurbanlılı Akış Ağa Müfrezesi :Akış Ağa- Kuşutaşlı Dede Ağa
Karayayla Müfrezesi:Zekeriya Karayayla
Naili Hürriyetten Kara Mehmet Ağa Müfrezesi : Kara Mehmet Ağa-Baki Efendi
Kanberhöyüklü Veysel Çavuş Müfrezesi: Veysel Çavuş
Efeler Müfrezesi :Yedek Teğmen Rıfat Efe (Sakallı)
Emin’likten Molla Nasuh Müfrezesi:Molla Nasuh-Hilmi Gök
Yahya Karafakılı
Arslanyürek Müfrezesi: İbrahim Serin
Berdan Müfrezesi: Yarsuvarlı Duran Efendi- Esat Erdiş Çavuş
Karacaaslan Müfrezesi: Karamehmet oğlu Mustafa –Yedek Teğmen Kayıkçızade Lütfi Arman
Urfalı Mehmet Müfrezesi: Urfalı Mehmet
Pozçalılı Deli Mehmet Müfrezesi: Deli Mehmet
Küçükkarayaylalı İnad Ali Müfrezesi: İnad Ali
Selim Çavuş Müfrezesi: Selim Çavuş (Özışık)
Dedeağa Müfrezesi:Dede Ağa
Doruk Müfrezesi:Kethüdazade İbrahim ve Besim Albayoğlu

MERSİN KUVAY-İ MİLLİYE GRUBLARININ KOMUTANLARI
Yarbay Şemsettin Salvur: Adana Sağcenah Mıntıkası Komutanı
Yüzbaşı Ali Sinan Ratip (Tekelioğlu) : Adana Solcenah Mıntıkası Komutanı
Zeki Baltalı 1898–1972: Adana Cephesi Zafer Grubu Komutanı
Ali İhsan Tekelioğlu : Çukurova Garb Cephesi Komutanı
Binbaşı Ethem Bey : Mersin Grup Komutanı
Binbaşı İhsan : Mersin Grup Komutanı
Deniz Yüzbaşı Muhittin: Mersin Grup Komutanı
Emin Arslan: Mersin Grup Komutanı
Binbaşı Çeçen Osman:Mersin ve Tarsus Grup Komutanı
Yüzbaşı İbrahim: Mersin, Tarsus ve Kavaklıhan Grup Komutanı
Binbaşı İsmail Ferahim Şalvuz :Tarsus Grup Komutanı
Yüzbaşı Mutlu Yaşar: Tarsus Grup Komutanı
Yüzbaşı Mustafa Tevfik :Tarsus Grup Komutanı
Emekli Albay Cemal Efe Ziyal : Kavaklıhan Grup Komutanı
Ahmet Refik Erdem: Keloluk Koruma Bölüğü Komutanı
Süleyman Bey :1 Nolu Fedai Müfrezeler Süvari Komutanı
Yedek Subay Çukurbağlı Abdullah Tabak: Sarıkavak Takım Kom.
Yedek Subay Alçamlı Hacı Halimzade Halil: Sinanlı Takım Komutanı
Yedek Subay Gömeli Hacı Ömer Ağazade Ahmet: Yayla Kolu Takım Komutanı
Yedek Subay Göktepeli Güdük Oğlu Osman:Mut Merkez Takım Komutanı

KURTULUŞ SAVAŞINDA KUVAY-İ MİLLİYEYE DESTEK VEREN JANDARMA TEŞKİLATI MENSUBLARI
Kurmay Yarbay Mehmet Hayri Bey : Tümen Komutanı
Yüzbaşı Haydar Gülener(Em. Albay):Mersin Jandarma Tabur Komutanı İşgal Dönemi Halkı Silahlandıran Komutan
Yüzbaşı Hüseyin:Tümen Mülhakı
Teğmen Nazmi :Tümen Yaveri
Teğmen Kemal Ağralı: Alay Yaveri
Muhsin Bey: Alay Yaveri
Teğmen Hafız Mehmet Tevfik: Tarsus Bölüğü Takım Komutanı
Başçavuş Müdellilzade Cemil Özden: Tarsus Bölüğü ve Seyyar Bölük Takım Komutanı
Başçavuş Yahya Tansal: Tömük Karakol Komutanı-Karahıdırlı Takım Komutanı
Çavuş Hamdi: Damlama Jandarma Karakol Komutanı
Başçavuş Aziz Oğlu Ali Paşa Vuruşkan : Efrenk Karakol Komutanı – Mersin Kurtuluş Savaşının İlk Şehidi
Başçavuş Musalılı Eyüp Sabri Yılmaz: Buluklu Karakol Komutanı
Başçavuş Veysel Arıkol : Dinikar Karakol Komutanı
Başçavuş Şevki Güraltay: Dinikar Karakol Komutanı
Tarsuslu Müştak Çavuş : Karayakup Takım Komutanı
Halil Onbaşı : Alata Takım Komutanı
Ali Bey : Mersin Jandarma Tabur Kâtibi
Gülekli Cevdet Çavuş: Gülek Karakol Komutanı
Kemal Çavuş :Gülek Karakolunda Jandarma Çavuşu
Çavuş Zülfikar Şener : Mut Bölüğünün Kurulmasını Sağlamıştır
Adana’lı Niyazi Bey,: Mut Bölüğü Yaveri
Emin Arslan oğlu Şinasi Bey : Mut Bölüğü Emir Subayı
Adana’lı Hacı Ali Bey : Mut Bölüğü İaşe Subayı
Ziya Bey : Levazım Başkanı
Jandarma Bezirgân Abdurrahim Oğlu Ali
Jandarma Gülekli Kemal Eğin
Jandarma Abdürrezzak Kıral
Jandarma Hacı Emin Talas
Jandarma Yakup Akıncı
Jandarma Fuat çavuş
Jandarma İzzet Gücük
Çavuş Ahmet Oğuzbaş
Çavuş Seyfi Köroğlu
Latif Çavuş
Nebi Çavuş
Teğmen Bilal
Halil Çavuş

KURTULUŞ SAVAŞINDA KUVAYİ MİLLİYE DESTEK VEREN SAĞLIK TEŞKİLATI MENSUPLARI

Doktor Aziz Köksal : Tarsus Manas Köyündeki On Yataklı Geçici Hastanenin Başhekimi
Doktor Varit Yazgan: Tarsus Manas Köyündeki On Yataklı Geçici Hastanenin Başhekim Yardımcısı
Kıdemli Başçavuş Ali Galip Arıkan: Manas’taki Hastaneye Tıbbi Malzeme Sağlamıştır
Doktor Binbaşı Galip Bey: Dr.Aziz ve Dr.Varit’in Solcenaha Tayinleri Üzerine Ulaş’taki Hastaneye Atandı
Göz Doktoru Muhtar Bey. Gözne’ye İlaç ve Tıp Malzemesi Sağlamıştır. (Mersin Milletvekili )
Adanalı Doktor Hayri Gül :Tarsusu Kavaklıhan Grubuna Sağlık Hizmeti Vermiştir.
Sıhhiye Başçavuş Kamil Kadri Bey: Mersin Grubuna Sağlık Hizmeti Vermiştir.
Muhtar Maraşlı Ali :On Yataklı Geçici Hastanenin Kurulmasında Görev Almıştır.
Veli Tevfik :On Yataklı Geçici Hastanenin Kurulmasında Görev Almıştır
Tarsuslu Hint Şeyhizade Abdulkadir: On Yataklı Geçici Hastanenin Kurulmasında Görev Almıştır.
Sıhhiye Çavuşu Yanparlı Doktor Ahmet: On Yataklı Geçici Hastanede Memur Olarak Görev Yapmıştır

KURTULUŞ SAVAŞINDA TARSUS’TA KURULAN GİZLİ TEŞKİLAT MENSUBLARI

Şuberizade Kemal(Şerefoğlu İslam Bey
Dava Vekili Bahittin (İçgören)
Hafız Veyis Bey (Çiğdem)
Karamehmetzade Hafız Mehmet Bey
Tıs Halilzade Mustafa Efendi
Tıs Halilzade Misbah Efendi
Dabak Nuri
Terzi Galip (Arıkan)
Leblebici Salih
Arap Kazım
Başçavuş Hilmi
Palancı Mahmut Özüçoşkun
Etyemez Mehmet

 

YORUM ALANI

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.